Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Stupně úpravy RO


KUCHYŇSKÁ JEDNOTKA S REVERZNÍ OSMÓZOU HM9-4RO

  • Domácí zařízení s technologií reverzní osmózy  je tvořeno  čtyřmi stupni úpravy vody.

  • Žádný ze stupňů doúpravy nelze vynechat. 

  • Produkt s montáží do domácnosti vždy v kódu zboží obsahuje "+M1". Produkty s montáží jsou rovněž umístěny v separátní kategorii produktů s montáží!

  • Pro standardní montáž v domácnosti není nutné žádný stavební zásah

  • Objednáte-li si zařízení s montáží v ceně, náš technik provede odbornou instalaci úpravny vody na přívod studené vody pro dřez. Odvod odpadních látek je sveden skrze 1/4" (6 mm) hadičku přímo do sifonu umístěném pod dřezem.  


1. stupeň 
odstraní hmotné nečistoty.

2. stupeň 
odstraní organické nečistoty, chlór, chlórové sloučeniny a trihalomethany.

3. stupeň reverzní osmóza
Denní kapacita se uvádí v  - galonech / litrech.  (1GPD = 3,75 litru)
Zařízení se zásobníkem do domácností jsou standardně vybavena membránou o denní kapacitě 75 GPD / 280 litrů.   Tato kapacita odpovídá potřebám běžné domácnosti, která denně spotřebuje cca 5-15 litrů v závislosti na počtu osob domácnosti.  Membránové systémy s vyšší kapacitou jsou vhodné pouze pro komerční a průmyslové využití.  

Technicky dokonalejší bez-zásobníková zařízení do domácností jsou vybavena membránou o denní kapacitě min. 300 GPD/ 1125 litrů .  Vyšší kapacita je žádoucí  z důvodu absence zásobníku, ve kterém se krátkodobě hromadí upravená voda. Rozhodnete-li se pro bez-zásobníkové řešení je podmínkou vysokokapacitní posilovací pumpa na zajištění konstantního vstupního tlaku před vstupem do RO membrány.

4. stupeň 
chuťově doupraví pitnou vodu ke konzumaci a zvýší výstupní pH upravené vody do požadovaných zásaditých hodnot.  

5. stupeň  
Hlavním důvodem proč se voda po úpravě osazuje speciální dezinfekční UV lampou je zamezení tzv. druhotné kontaminaci ( kontaminace zařízení nečistotami, které vodu kontaminují skrze výdejní kohoutek).  V případě domácí úpravny napojené na soukromé studny a vrty, kde není jistota bakteriologické nezávadnosti vstupní vody vřele doporučujeme.   UV lampa  je vždy napájena  zdrojem el. energie. Spotřeba nejpoužívanějšího modelu UV lampy o průtoku 3,75 L/min. je pouhých 6 wattů.


Posilovací pumpa
V případě, že vstupní tlak vody do zařízení klesne pod 3,0 bar  je nutné vybrat zařízení s posilovací pumpou, která zajistí správnou funkci zařízení s konstantním vstupním tlakem vody před membránou.  Při instalacích na soukromé studny a vrty s domácí vodárnou (Nautila, apod.) je nutné zvážit i rozdíl mezi spodním spínacím a horním vypínacím tlakem, který je běžně uváděn v hodnotách BAR nebo PSI.  (1BAR = 14,5 PSI).  Posilovací pumpa je připojena na zdroj el. energie a běží pouze během procesu výroby filtrované vody. V momentě zvýšení tlaku, který je monitorován spínačem vysokého tlaku, dojde k automatickému vypnutí pumpy.  Filtrační sestavy jsou rovněž vybaveny spínačem nízkého tlaku, který pumpu automaticky vypne, klesne-li tlak přívodní vody pod minimální přípustný přívodní tlak pro provoz posilovacího čerpadla. Chod posilovací pumpy vydává zvuk, který nijak vážne neruší běžný chod domácnosti. Moderní pos. pumpy jsou velice tiché, nevydávají teplo a jsou umístěné v ochranných boxech společně se spínačem nízkého a vysokého tlaku. Výhodou těchto separátních boxů je snadná případná výměna.  


Zásobník
Upravená voda je krátkodobě uchována v tlakové nádobě (zásobníku), kde se nachází expanzní pryžový vak, který je natlakován na 7,5 -8,7 PSI (0,5 - 0,6 BAR). Při naplnění nádržky vodou se zvýší tlak uvnitř expanzního vaku. Zařízení bez posilovací pumpy je opatřené mechanickým čtyřcestným venrtilem, který zcela automaticky bez elektrické energie zařízení vypne. V případě, že je zařízení opatřeno posilovacím čerpadlem, vypnutí provede elektroventil.  


Externí výdejní kohoutek nebo trojcestná baterie
Závěrečný prvek systému doúpravy tvoří externí výdejní kohoutek, který je nainstalován přímo na kuchyňské lince. Modernější alternativou k běžnému výdejnímu kohoutku je trojcestná dřezová baterie, která umožní oddělený výdej upravené vody (konzumace, vaření, led,ústní hygiena, americká lednice), výdej studené a teplé neupravené vody.