Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Reverzní osmóza (RO)

Filtrační zařízení na principu reverzní osmózy (RO) jsou nejefektivnějším způsobem úpravy pitné vody do obsahu odstraněných rozpuštěných anorganických kontaminantů vč. hormonů, dusičnanů, dusitanů, pesticidů, apod.  Tato technologie se již řadu let používá pro rezidenční i komerční filtraci pitné vody. Zařízení s reverzní osmózou jsou vhodná na soukromé zdroje (studny & vrty) a na vodovodní řad s vyšším množstvím rozpuštěných látek. Technologie RO se používá i na úpravu balené pitné vody, potravinářství a pivovarnictví!

Cenová dostupnost technologie, zdravotní přínos a značné finanční úspory v porovnání s kupováním vody balené, patří mezi hlavní důvody globálního rozmachu světově uznávané technologie, kterou rovněž odborné kruhy nazývají "technologie polopropusné membrány".  


► Kuchyňské úpravny s reverzní osmózou
► Ukázky našich realizací v domácnostech


Souhrn: 

  1. Reverzní osmóza je několikastupňová mechanická filtrace (bez použití chemie) vhodná pro úpravu vody ze soukromého zdroje (studny & vrty) se zvýšeným obsahem chemických látek vč. dusičnanů, pesticidů, hormonů, arzenu, apod.  RO je užitečná rovněž pro dočištění obecní vody v místě spotřeby, pokud zdroj nesplňuje maximální povolené hygienické parametry a pro spotřebitele, kteří si jsou vědomi rizika dlouhodobé konzumace pitné vody s větším množstvím škodlivých rozpuštěných chemických látek a hormonů, které by dlouhodobým užíváním mohli vážně poškodit zdraví dítěte i dospělého jedince.    
  2. RO spolehlivě vyčistí vodu ze zdroje s vyšším obsahem nežádoucích látek, jako např. těžké kovy, dusičnany, dusitany, farmaceutika a mnoho dalších chemikálií.
  3. Oddělovací proces s účinností až 98%,

HM9-RO-schema
 Příklad zapojení kuchyňského systému RO s externím zásobníkem a externím výdejním kohoutkem


Modelové řady RO se mohou lišit kvalitou zpracování, designem, kapacitou, a způsobem výměny filtračních vložek nebo patron. Výdej upravené vody určené výhradně ke konzumaci a vaření zajistí jednocestné až třícestné dřezové baterie.


FAQ  -  často kladené otázky

Co je systém reverzní osmózy?
Systém RO na doúpravu pitné vody v domácnostech a ve firmách využívá princip reverzní osmózy, při kterém se z vody mechanicky bez použití chemie odstraní až 99 % všech minerálních a chemických kontaminantů ze surové vody. Systém RO tak nabídne kvalitní čistou vodu, která je v domácnostech čerpaná skrze externí výdejní kohoutek nebo kombinovanou trojcestnou baterii umístěnou na kuchyňském dřezu nebo v pracovní desce. Úpravny vody do firem tzv. POU (Point of Use) výdejníky s filtrací umožní výdej pomocí výdejního ventilu umístěném na samotném zařízení. Reverzní osmóza odděluje upravenou vodu na permeát (čistou vodu) a koncentrát (odpadní vodu).  Proto je nutné zajistit nejen přívod surové vody, ale rovněž napojení na odpad. Z tohoto důvodu se doporučuje montáž vždy přenechat zkušené firmě.

►Příklady realizace externího kohoutku
►Příklady realizace trojcestné baterie


Jak se reverzní osmóza liší od "běžného" vodního filtru?

Běžné vodní filtry odstraní z vody hmotné nečistoty jako např. sediment, chlór a organické látky. Reverzní osmóza, za použití polopropustné membrány, rovněž odstraní mimořádně vysoké procento rozpuštěných kontaminantů, které "běžnou filtrací" z vody neodstraníme. Jedná se např. o dusičnany, těžké kovy, anorganické nečistoty, hormony, apod...


Co je membrána a jak funguje?
Membrána se skládá z několika tenkých vrstev, které jsou vloženy v uzavíracím těle filtru nebo zalisované v bajonetové patroně. Materiál membrány je polopropustný. Tento materiál umožňuje průchod molekulám čisté vody (H20), a zároveň tvoří překážku pro obsažené rozpuštěné cizí látky. Molekuly čisté vody proniknou pod osmotickým tlakem membránovým povrchem kolem spirály. Dále se sbírají ve středu trubice, odkud skrze jeden vývod pokračují k dalšímu stupni doúpravy. Odstraněné rozpuštěné látky, které membránou neprostoupily, jsou odvedeny od povrchu membrány přímo do odpadu.


Co je reverzní osmóza 
V procesu čištění vody technologií reverzní osmózy je cílem neředit rozpuštěné látky ve vodě, ale mechanicky oddělit čistou vodu od škodlivých kontaminantů a nečistot. V momentě otočení tlaku (proto termín reverzní osmóza) se zasolený roztok pod určitým tlakem tlačí skrze membránu v opačném směru. Prostřednictvím tohoto procesu jsme schopni oddělit čistou vodu od nadbytečných solí a jiných rozpuštěných látek ve vodě.  


Jaký je skutečný proces v domácím systému RO?

1) Filtr na odstanění hmotných nečistot [1] odstraní hmotné usazeniny jako např. rez, písek, apod...

2) Uhlíkový filtr [2] odstraní 98 % chlóru a jiných organických rozpuštěných látek.

3) Membrána reverzní osmózy [3] filtruje 95-99 % anorganické kontaminanty, které předchozí stupně doúpravy neodstraní. Odstraněné nečistoty jsou odvedeny do odpadu, čistá voda prostupuje k dalšímu stupni doúpravy.

4) Upravená voda je uchována v tlakové nádobě (zásobníku), kde se nachází pryžový expanzní vak, který je natlakován na 7~14 psi. Při naplnění nádržky vodou se tak zvyšuje tlak v expanzním vaku, který samovolně tlačí čistou vodu k výdejnímu kohoutku. 

5) Při další fázi doúpravy dochází k chuťové doúpravě vody pomocí uhlíkového post-filtru [4]. 

7) Následně, dle specifických požadavků, voda protéká patronou mineralizátoru nebo alkalickým filtrem na zvýšení pH hodnoty.

8) Finálním stupněm doúpravy může být UV lampa nebo bakteriologická ochrana SIS (Silver Ion sterilizer). Obojí má za úkol zamezit případnému riziku tzv. zpětné kontaminace čisté vody nežádoucími bakteriemi a viry. Samotná bakterie filtrem reverzní osmózy neprojde, ale časem by mohlo dojít při opomenutí výměny filtru RO prorůstání směrem k zásobníku. Nežádoucí bakterie se do vodovodního zdroje rovněž mohou dostat skrze vodovodní kohoutek. UV lampa nebo bakteriologická ochrana s koloidním stříbrem této zpětné kontaminaci zamezí. Součást je doporučena zejména u soukromého zdroje vody. 

9) Závěrečný prvek systému doúpravy tvoří externí výdejní kohoutek, který je nainstalován přímo na kuchyňské lince. Alternativou k běžnému výdejnímu kohoutku je tzv. trojcestná baterie, která umožní nejen výdej upravené vody (konzumace, vaření, led, ústní hygiena, americká lednice), ale rovněž disponuje separátním výdejem teplé a studené neupravené vody, která se v domácnosti používá např. na mytí nádobí, rukou, atd.  


Odkud pochází myšlenka reverzní osmózy?

Technologie reverzní osmózy byla vyvinuta již před 20 lety, pro praktické využití v kuchyni a domácnostech se s vývojem technologie a snížením výrobních nákladů rozšiřuje až v posledních letech. Dnes existuje více než 3000 velkých čistíren pitných vod využívajících tuto technologii. Vynálezce membrány získal za svůj objev Nobelovu cenu. Voda doupravená touto technologií se běžně prodává balená v PET lahvích!   


Odstraní R.O. z vody sodík?
Ano! Reverzní osmóza byla původně vyvinuta tak, aby mořská voda byla upravena na vodu pitnou. Takto ošetřená pitná voda je ideální rovněž pro každého na sodíkové dietě.  Systémy reverzní osmózy jsou proto nepostradatelné nejen tam, kde jsou zvýšené hodnoty dusičnanů, dusitanů, hormonů a jiných anorganických nečistot, ale i tam, kde ionty vápníku a hořčíku byly chemickou reakcí centrálního změkčovacího zařízení přeměněny na sodík.


Odstraní membrána bakterie?
Ano! Polopropustná membrána má velikost pórů mnohem menší než je velikost bakterie. Za předpokladu správné funkčnosti, membrána odstraní všechny mikroorganizmy a poskytne zdroj bakteriálně nezávadné pitné vody.


Jaká je výsledná chuť upravené vody metodou RO?
Chuť upravené vody se odvijí od množství původně obsažených rozpuštěných látek ve vstupní vodě. Pokud je odebráno 95 % rozpuštěných minerálů a chemikálií, voda upravená chutná jako voda ultra-čistá (bez nerostů), lahvová (slabě mineralizovaná), nebo přírodní pramenitá voda (mírný minerální obsah). Množství anorganických minerálních látek je možné doupravit na požadovanou hodnotu prostřednictvím mineralizačních patron, úpravy PH hodnoty, atd.


Jak ovlivní upravená voda chuť míchaných nápojů?
Protože reverzní osmóza odebere neviditelné kontaminanty, které mají vliv na chuť originálních receptur, filtrace umožní přírodní chuť výrobcům míchaných nápojů, piva, atd. Bude možné dokonce použít méně kávy a ještě získat úplnou požadovanou chuť. Konzumace čisté upravené vody rovněž zvýší příjem tekutin vhodných pro Vaše zdraví, protože mnoho lidí pije limonády, kolové nápoje, koncentrované ovocné šťávy, apod. jako alternativu k špatně chutnající vodě z  vodovodního řadu nebo závadné vodě ze soukromých studen. Navíc takto upravená pitná voda prodlouží životnost kávovarů a odpadne potřeba častého odvápňování a čištění. Vaše varná konvice bude stále čistá a zbavena vápenatých usazenin. 


Nepotřebují  lidé nerosty odstraněné z vody?
Minerály organického původu (např. vápník, hořčík), které naše tělo potřebuje, jsou obsaženy v potravinách jako např. luštěniny, zelenina, apod.! Minerály obsažené ve vodě (anorganický původ) dodávají vodě chuť. Dodatečné doplnění minerálů pomocí tzv. mineralizačních patron, (patrony se přiřadí jako další stupně doúpravy) je k dispozici i u technologie reverzní osmózy. Evropská vyhláška o pitné vodě  "směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě" neudává žádné minimální požadavky na obsah vápníku a hořčíku v pitné vodě!


Kde je zařízení na principu polopropustné membrány nainstalováno?
Kuchyňský RO systém se běžne instaluje přímo do kuchyňské linky – pod dřez, umyvadlo, nebo do jakékoliv volné spodní skříňky. Nemáme-li v kuch. lince potřebný prostor, může se zařízení umístit např. do vedlejší místnosti nebo komory. Přívodní hadičky mohou dosahovat cca 4-5 metrů. Firemní POU (Point of use) výdejníky s filtrací, chlazením a ohřevem se umístí jako volně stojící zařízení nebo se umístí na kuch. linku nebo pult podobně jako kávovary.


Může být k systému RO připojen dodatečný výdejní kohoutek?
1/4" nebo 3/8“ odbočka (T kus) a hadička o vnějším průměru 6mm přivede vodu rovněž k americké lednici nebo do kuchyně v jiné části domu. Standardní a praktickou realizací pro dvě odběrná místa jsou vícegenerační domy s umístěním kuchyní v patrech nad sebou, přičemž membránová úpravna je umístěna v horním patře a hadička 1/4" (průměr 6mm) s filtrovanou vodou je svedená do nižšího patra, kde je kuchyňský dřez osazen externím kohoutkem nebo trojcestnou baterií stejně jako v patře horním. Někteří zákazníci si rovněž přivádí upravenou vodu např. do koupelny k zajištění ústní hygieny. 


Jaké faktory ovlivňují množství a kvality vyrobené vody?

Čtyři hlavní proměnné hodnoty ovlivňující množství upravené vody:

1. Vstupní tlak
Vyšší vstupní tlak na přívodu vody lépe odstraňuje kontaminanty z vody a má tedy podstatný vliv na výslednou kvalitu filtrované vody. 60 ~ 80 psi je ideální vstupní tlak. Zařízení může být opatřeno přídavným čerpadlem, které  zajistí potřebný tlak před membránou RO.

2. Teplota 
25℃ je ideální teplota vody pro membránu R.O. Klesne-li teplota vstupní vody tekoucí do zařízení na teplotu 5℃, sníží se produkce na polovinu. Maximální doporučená teplota vstupní vody je 35℃.

3. Celkové množství rozpuštěných látek ve vodě (TDS)
Čím vyšší je množství rozpuštěných kontaminantů ve vodě ,tím menší množství vody se vyfiltruje. Vysokou úroveň celkových rozpuštěných látek lze částečně překonat vyšším vstupním tlakem.

4. Membrána
Membrány reverzní osmózy se liší zejména svou kapacitou udávanou v GPD (Gallon per Day). Membrány určené pro použití v domácnostech na doúpravu vody určené výhradně ke konzumaci jsou nejčastěji v provedení 50 - 100 GPD. Průmyslové membrány, vyžadují vyšší vstupní tlak a výstupní kvalita vody se může lišit od hodnoty TDS (celkové množství rozpuštěných látek ve vodě) u membrány rezidenční. Membrány se liší svou schopností odstranění kontaminantů a renomované značky jako např. Hyundai Wacortec, Filmtec nebo GE (General Electric) se vyznačují delší životností a kvalitou. Tyto membrány jsou suché a odolné proti poškození mrazem při přepravě. Naše systémy jsou opatřeny kvalitní membránou (the thin Film Composite (TFC)) od výše uvedených renomovaných značek.  Tyto membrány vyrobené jen z těch nejkvalitnějších materiálů jsou nejžádanější membrány na českém a slovenském trhu.  


Jaká je záruka na systém RO?
Naše systémy (bez filtračních vložek) mají zákonou záruku 2 roky. Kvalita vstupní vody, která významně ovlivňuje životnost filtračních vložek, patron a membrán se může lišit případ od případu. Např. vysoká celková tvrdost vody před úpravou může významně zkrátit životnost membrány. Z tohoto důvodu se životnost membrány uvádí v rozmezí 2-5 let. Samotná životnost může být v případě extrémně vysokých hodnot TDS (celkové množství rozpuštěných látek) i kratší. Záruka se nevztahuje na případné ucpání membrány způsobené špatnou kvalitou vstupní vody. Podrobné záruční podmínky naleznete zde.


Jaký je plán údržby pro systémy RO?
U každého výrobku v popisu zboží uvádíme tabulku s doporučenými pravidelnými intervaly výměn jednotlivých filtračních vložek. Konvenční systémy RO vyžadují odborný servis z důvodu složitějšího provedení a umístění filtračních vložek ve filtračních tělech. Oproti tomu u našeho moderního bajonetového nebo rychlovýměnného systému od firmy Hyundai Wacortec provedete výměnu filtračních patron snadno a rychle podobně jako výměnu žárovky. Samovýměna zákazníkovi přinese významnou finanční úsporu, protože odpadají náklady spojené s prací a dopravou technika. 


Jak často by měla být membrána měněna za novou?
Mezi hlavní náznaky končící životnosti membrány patří:

  • zaznamenáme-li sníženou rychlost výroby vody způsobené vrstvením minerálů a solí na povrchu membrány
  • zjistíme-li vyšší hodnotu TDS, což indikuje zvýšené množství rozpuštěných látek ve vodě a tím horší kvalitu

Správná funkčnost membrány je zajištěna za následujích předpokladů:
a) pravidelná výměna membrány každých 2-5 let dle kvality vstupní vody. Rovněž je nutné odlišit, zda-li membránu instaulujeme na vodovodním řadu s nižším množstvím dusičnanů nebo na soukromém zdroji, který může být kontaminován bakteriemi a obsahovat vysoké množství škodlivin
b) za předpokladu, že se k membráně nedostane chlór a větší množství jiných organických nečistot, které měly být zachyceny v prvních 3 stupních doúpravy
c) za předpokladu, že vstupní voda nevykazuje znaky vysoké celkové tvrdosti, železa a manganu. Stejně jako tyto látky tvoří usazeniny na našich spotřebičích, sanitě a všem, co přijde do styku s vodou, tak zkracují životnost a efektivitu membrány.  Doporučujeme všem domácnostem s kuchyňskou RO úpravnou zvážit centrální změkčovací zařízení s filtrační náplní, která eliminuje vodní kámen a železo již na vstupu do domu za domácí vodárnou nebo vodoměrem.  

Poznámka: integrovaný či externí měřič TDS Vám umožní jasnou kontrolu, toho jak často vyměnit membránu v závislosti na kvalitě vaší vstupní vody.