Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Domovní filtrace - BLOG

Technologie 3 stupňové ultra filtrace (UF)  se vyznačují zejména schopností odstraňění mikroorganismů, bakterií, cyst a virů, chlóru a hmotných nečistot vyskytujících se ve vodovodním potrubí. Ůpravou nedochází k odstranění solí a minerálů. Praktické spojení filtrů na odstranění hmotných nečistot, organických nečistot (chlór, chlórové sloučeniny, trihalomethany) a UF membrány (bez odpadní vody) je ideální řešení zejména na doúpravu pitné vody z vodovodního řadu, kde nejsou překročeny povolené limity dané vyhláškou o pitné vodě jako např. dusičnany, dusitany, hormony, arzen, pesticidy, železo, mangan, celková tvrdost a vodivost. 

Nacházíte-li se v lokalitě, kde pitná voda obsahuje zvýšené množšství některých anorganických kontaminantů (dusičnany, pesticidy, hormony, celková tvrdost, apod.) nebo preferujete-li vodu s nízkým množstvím rozpuštěných látek (TDS), vybírejte úpravnu vody s technologií polopropustné membrány, která je určena zejména na soukromé zdroje a vrty s vyšším výskytem škodlivin.