Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Iontoměniče s regenerací

Účinné změkčení pitné vody se provádí iontoměniči, které spolehlivě odstraní ionty vápníku a hořčíku. Změkčovací zařízení se liší typem kontrolní hlavy (mechanické, automatické, bez kontrolní hlavy) a typem filtrační hmoty (pryskyřice) a její kapacitou. K zajištění správné funkčnosti zařízení je nutné po vyčerpání kapacity (uvádí se v m3) provádět tzv. regeneraci nebo-li pročištění  filtrační hmoty solným roztokem. Pro přípravu solného roztoku slouží granulovaná sůl, která se prodává v balení po 25/kg.

Iontoměniče z vody odstraňují celkovou tvrdost, železo, mangan, sírany a organické nečistoty pomocí "katexových" náplní. V případě, že hodnota železa naměřená v rozboru je vyšší než 0,2 mg/l a hodnota manganu je vyšší než 0,05 mg/l, vyberte iontoměnič se speciální filtrační náplní ECOMIX, která je vhodná pro odstranění vodního kamene, železa i manganu pomocí jednoho zařízení. 

Celková tvrdost vody se skládá z tvrdosti přechodné (uhličitanové) a tvrdosti stálé ( neuhličitanové). Celková tvrdost vody je způsobena vápenatým podložím (vodní kámen). Celková tvrdost vody se vyjadřuje jako suma vápníku a hořčíku v jednotkách mmol/l. nebo v německých jednotkách (dH). 1 mmol/l = 5,6 dH. Voda s tvrdostí do 0,7 mmol/l se považuje za měkkou a nad 3,75 mmol/l za velmi tvrdou. 

K výběru vhodného iontoměniče je vždy nutné znát tyto faktory:

  • množství upravované vody

  • denní kapacita

  • vstupní celková tvrdost v jednotkách mmol nebo v odH (německá stupnice)

  • účel použití 

 


Dva způsoby umístění zařízení dle typu, kapacity a funkčnosti:

  1. Centrální iontoměnič - Zařízení s řídící jednotkou o vyšší kapacitě se umisťují přímo na hlavní přívod studené vody v domě. Upravuje se veškerá voda a slouží  k ochraně všech spotřebičů, které přijdou do styku s pitnou nebo užitkovou vodou. Měkká a čistá voda má také pozitivní vliv na zdraví pokožky a vlasů. Regenerace probíhá automaticky v nastavených intervalech v závislosti na množství protečené vody a času a zařízení je napojené na odpad. Doporučujeme, aby centrální iontoměnič instalovala odborná firma nebo instalatér se zkušenostmi v oboru. 

  2. Mini změkčovač - Malé a technicky velice jednoduché zařízení. Umístění je přímo před jednotlivým spotřebičem, kávovarem, myčkou, sprchou nebo kuchyňskou úpravnou vody. K regeneraci se používá kuchyňská sůl. Některá zařízení v sobě mají vestavěnou rychle vyměnitelnou filtrační vložku obsahující sůl a filtr hmotných nečistot. Mini změkčovač není napojen na odpad, k připojení přívod vody je použita flexi hadici a montáž se provádí svépomocí dle přiloženého návodu.


Před samotný iontoměnič je vhodné umístit filtr na odstranění hmotných nečistot. Hmotné nečistoty výrazně zkracují životnost filtrační hmoty, která je umístěna v zařízení. 

Celková tvrdost vody je způsobena vápenatým podložím. Usazeniny bílé barvy, nebo-li vodní kámen, zanáší rozvody a zkracují životnost všech zařízení, která přijdou do styku s tvrdou vodou. Vysoké množství rozpuštěných látek ve vodě přetěžuje lidský organismus a je hlavní příčinou ledvinových kamenů a snížené funkce metabolismu nebo-li látkové přeměny. Pro úpravu pitné vody volte kuchyňskou úpravnu.

Kabinetové nebo standardní provedení se separátní solankou:

  1. Kabinetové provedení je úsporné na prostor a vyznačuje se rovněž elegantnějším vzhledem. Toto provedení je vhodné pro rodinné domy, vily a malé komerční objekty.

  2. Standardní provedení se separátní solankou zabere více prostoru a skládá se ze dvou kusů: A) Řídící jednotka s tlakovou nádobou, která je naplněna filtrační hmotou.  B) Separátní solanka


Pozn. :  Nenaleznete-li vhodné zařízení na e-shopu ( průmyslová řešení a řešení pro větší objekty), kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře, emailem nebo telefonicky. V současnosti na e-shopu není uveden kompletní sortiment, který nabízíme.