Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Kuchyňské úpravny vody

Kuchyňské úpravny pitné vody jsou několikastupňové filtrační systémy na čištění pitné vody určené pouze k přímé konzumaci, vaření, omývání potravin, výrobě ledu a přípravě všech nápojů včetně čaje a kávy. V porovnání s centrální úpravou vody jsou cenově dostupnější, mají mnohem nižší provozní náklady, a odstraní velké množství nečistot. Důkladně upravená pitná voda nesmí přijít do styku s vodou neupravenou (užitkovou). Filtrační systém vždy vyberte v kombinaci s preferovaným modelem jednocestné nebo trojcestné baterie. 

Kde se kuchyňská úpravna pitné vody instaluje?
Fltrační systém lze umístit do spodní kuchyňské skříňky, do přilehlé místnosti (spíž, komora) nebo na kuchyňskou pracovní desku.  Umístění na lince je vhodné pro zařízení doplněná o ohřev a chlazení. Instalace vyžaduje napojení na přívod studené neupravené vody (3/8" rohový ventil pod dřezem, přívod k myčce, stěnová baterie, přívod k americké lednici, apod.) U technologie reverzní osmózy, která odstraní velké množství nečistot včetně zbytků farmaceutik, mikroplastů, pesticidů, dusičnanů apod., je navíc proveden odvod odpadní vody z filtračního systému do dřezového odpadu.
 
Dle použité technologie je možné eliminovat škodlivé látky jako např. zbytky farmaceutik, pesticidy, herbicidy, mikroplasty, dusičnany, železo, vodní kámen, hliník, apod. Ve vodě jsou rozpuštěné tisíce sloučenin chemikálií. Nejste-li si jisti, který filtrační systém je pro Vás ten pravý, neváhejte nás kontaktovat. 
 
Základní filtry slouží k úpravě pitné vody, kde není problém s rozpuštěnými chemikáliemi a jediným cílem je vylepšit chuť, odstranit zápach, hrubé nečistoty nebo zajistit bakteriologickou a virovou nezávadnost. 
 
Reverzní osmóza je důkladnější způsob doúpravy pitné vody využívané z větší části na soukromých zdrojích (studny a vrty), které nejsou pod dohledem pravidelné hygienické kontroly a všude tam, kde je zvýšené riziko kontaminace nebo vysoké množství rozpuštěných anorganických látek a chemie. Technologie reverzní osmózy je běžně využívaná pro úpravu pitné vody v lokalitách s nedostatkem kvalitních sladkovodních zdrojů (Izrael, SAE, Afrika) a při odsolování mořské vody. 

Technologie RO (reverzní osmóza) splňuje přísné mezinárodní normy vč. certifikací NSF a osvědčení světové asociace kvality vody, která tuto technologii doporučuje jako jedinou možnou pro zajištění nezávadnosti pitné vody všude tam, kde je zvýšené riziko výskytu anorganických škodlivých látek vč. dusičnanů, arzenu, hormonů, pesticidů, apod. RO je mechanická filtrace s velikostí pórů cca 0,0001 µm (mikrometru). 

V regionu střední Evropy se 90% všech realizací provádí na soukromých zdrojích (studny, vrty), které jsou specifické vyšším výskytem dusičnanů a jiných rakovinotvorných látek, které není možné odstranit základní uhlíkovou filtrací. Zbývajících 10% instalací se provádí na vodovodním řadu s vyšším množstvím rozpuštěných látek nebo zvýšenou hodnotou škodlivin jako např. pesticidy, dusičnany, arzen. Reverzní osmóza je rovněž spolehlivá metoda při odstranění stále více diskutovaných hormonů, které mají původ v některých léčivech a antikoncepci.  RO slouží jako zdroj čisté pitné vody s pozitivním vlivem na hydrataci a detoxikaci organismu. Hlavním důvodem, proč si technologie reverzní osmózy získává výrazný podíl na trhu, je její ojedinělá schopnost odstranění velkého množství identifikovaných i neidentifikovaných zdraví škodlivých kontaminantů rozpuštěných v pitné vodě.  

Reverzní osmóza se využívá pro úpravu vody v kuchyni, zajištění pitného režimu v kancelářích, nemocnicích, na úřadech, centrech zdravého životního stylu, apod. Detoxikační a nutriční specialisté si uvědomují důležitost příjmu dostatečného množství čisté pitné vody, která je nezbytná pro správné fungování metabolismu a odvod zbytků léků z lidského těla. Reverzní osmóza, jinými slovy technologie polopropustné membrány, je hojně využívaná i v potravinářském průmyslu.  Mnoho českých pivovarů vděčí reverzní osmóze za záruku stabilní kvality vody použité při výrobě piva.