Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Kuchyňské úpravny

Technologie polopropustné membrány (reverzní osmóza) odstraní z pitné vody škodlivé látky jako např. dusičnany, těžké kovy, anorganické nečistoty, hormony, bakterie, viry, železo, sodík. Kuchyňská reverzní osmóza o standardní kapacitě (50-75 GPD), která efektivně snižuje vodivost i celkové množství rozpuštěných látek ve vodě (TDS),  musí obsahovat expanzní nádobu na sběr filtrované vody. Průtoková reverzní osmóza expanzní nádobu neobsahuje. Jednodušší ultra-filtrace bez napojení na odpad a třemi stupni filtrace slouží hlavně k vylepšení chuťových a pachových vlastností pitné vody z vodovodu.

HYUNDAI Wacortec HM9-4RO ( P ) - bajonetová reverzní osmóza vč. expanzní nádoby

PRIO MOD600 - průtoková vysokokapacitní reverzní osmóza bez expanzní nádoby

WG600D reverzní osmóza

WG800 reverzní osmóza