Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Arzen v pitné vodě!

V České republice se vyšší obsah arzenu nachází především v oblasti Středočeského plutonu (oblast mezi Říčany a Klatovy), dále na Šumavě, v Orlických horách, v Jeseníku, v Krušných horách, ale i v okolí Brna. Arzen často provází rovněž výskyt radonu.

Arzen vedle jiných zastoupených těžkých kovů představuje poměrně častý problém studniční vody.  Karcinogenní účinky arzenu jsou prokázané.  V  souladu s tímto zjištěním Světová Zdravotní Organizace (WHO) rozhodla o snížení maximálního přípustného množství arzenu v pitné vodě z 50 na 10 µg/litr.  Původem zdroje znečištění arzenem je vyluhování z hornin, odpady z energetiky a z metalurgického průmyslu.

Velké procento majitelů studní ani netuší, že ve studni mohou mít zvýšený obsah arzenu, protože ve zkráceném rozboru vody nemusí být jeho stanovení zahrnuto. Doporučujeme, aby každý uživatel, který čerpá pitnou vodu z břidlicového nebo žulového podloží si nechat arzen otestovat v laboratoři dodatečně stanovil. Tento úkon vyjde zhruba na 300 Kč.
 
Problém arzenu a dalších těžkých kovů ve studniční vodě vhodně řeší vícestupňové filtrační zařízení s technologií polopropustné membrány. Pro použití na studniční vodě se doporučuje pro naprostou bakteriologickou jistotu zařízení pořídit v konfiguraci, která zahrnuje rovněž UV lampu.