Před plánovanou návštěvou showroomu se prosím tel. ohlaste!

Kuchyňská reverzní osmóza

Technologie polopropustné membrány (reverzní osmóza) odstraní z pitné vody škodlivé látky jako např. dusičnany, těžké kovy, anorganické nečistoty, hormony, bakterie, viry, železo, sodík. Reverzní osmóza efektivně snižuje vodivost i celkové množství rozpuštěných látek ve vodě (TDS). Instalace filtračního zařízení s reverzní osmózou zajistí pitnou vodu i tam, kde jsou překročeny povolené limity dané vyhláškou o pitné vodě.  

Technologii polopropustné membrány je vhodné řešení pro:

  • majitele studen a vrtů, kde jsou překročeny povolené limity nebo je riziko, že povolené hodnoty budou překročeny
  • domácnosti připojené na vodovodní řad s vyšším množstvím rozpuštěných látek (vodní kámen, těžké kovy z vodovodního řadu, pesticidy, apod.)
  • centra zdravého životního stylu a detoxikační kliniky

Již nebudete muset kupovat balenou vodu a docílíte ochrany zdraví celé vaší rodiny a významné finanční úspory!


►Popis jednotlivých stupňů filtrace systému reverzní osmózy
►Všechna zařízení s technologií RO - kuchyně i kancelářské výdejníky 
►Realizace kuchyňských filtrů
►Vše o reverzní osmóze
►Více o dusičnanech
►Vše o kuchyňských filtrech
►Výhody odborné montáže