Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Balená voda - PET

Kupování balené vody je nejčastější řešení horší kvality vody z vodovodního řadu, studny nebo vrtu. Dalším důvodem kupování balené vody může být nežádoucí chuť, zápach nebo horší kvalita vodovodního rozvodu. Nízké pořizovací náklady na balenou vodu se v dlouhodobém pohledu mnohdy stávají náklady značnými!

Kupujete balenou vodu z důvodu neodpovídající kvality vody z Vašeho studničního zdroje? 
Kupujete balenou vodu z důvodu zápachu škodlivého chlóru dávkovaném do vodovodní sítě?

Řešení určené pro majitele studen a pro "měkkou" vodu z vodovodu! 

Odkazy na články o balené vodě:

11.  3.2010 Inspekce odhalila další závadnou kojeneckou vodu
09.  7.2009 Australské město zakázalo prodej balených vod
31.  3.2009 Plastové láhve uvolňují látky s obsahem estradiolu 
14.12.2008 Jaká je voda z watercoolerů (ww.dtest.cz)
20.11.2008 Víkend byl ve znamení ekologických havárií
17.12.2007 Proč lidé kupují drahou balenou vodu
14.. 7.2007 Prodejci špatně skladují balenou vodu v PET lahvích


 -