Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Dusičnany v pitné vodě

  Doporučená hodnota Mezní hodnota
Děti >5 mg/l 15 mg/l
Dospělí >15 mg/l 50 mg/l

Většina veřejných vodovodů poskytuje vodu s obsahem dusičnanů pod 50 mg/l, občas se ale stane, že povolená norma je překročena. Za účelem plynulosti zásobování pitné vody se občas může stát, že vodárny obdrží tzv. "vyjímku"!  U majitelů soukromých studen a vrtů je vysoká pravděpodobnost, že voda z jejich zdroje má zvýšené množství škodlivých dusičnanů, které jsou následkem chemie v zemědělství.  Obsah dusičnanů ve veřejném zdroji můžeme orientačně zjistit dotazem u místního provozovatele vodovodů a kanalizací. Sami si množství dusičnanů orientačně změříme testovacími proužky, které jsou běžně dostupné v obchodech s akvaristikou. Pro přesnější hodnotu je nutné provést rozbor vody. 

Norma pro dusičnany v pitné vodě (NO3-
 

 

 

Dusičnany (NO3-) redukují v zažívacím traktu člověka na toxické dusitany (NO2-). Ty spolu s aminy z potravy tvoří karcinogenní N-nitrosoaminy. U kojenců při vzniku tzv. dusičnanové alimentární methemoglobinaemie (DAM) reagují dusitany s krevním hemoglobinem na methemoglobin, který není schopen přenášet kyslík.

Statistika prokázala zvýšený výskyt rakoviny jater, žaludku, tlustého střeva a močového měchýře při zvýšeném obsahu dusičnanů ve vodě!

►Úpravny pitné vody, které odstraní dusičnany z pitné vody