Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Co to je kancelářský POU výdejník?

Pravděpodobně, jste se již s takovým zařízením setkali, aniž by jste si to uvědomili. POU výdejníky s filtrací jsou vyráběny v různých provedeních, velikostech a kapacitách.  Jejich cílem je pitnou vodu doupravit do požadované kvality a následně ji vychladit či ohřát na požadovanou teplotu.  Zařízení je možné umístit na vodovodní řad i soukromou studnu.  Dle kvality vstupní vody se volí vhodná technologie.

21. století přináší moderní technologie. Během uplynulých pěti let došlo k výraznému nárůstu nárůstu zastoupení těchto zařízení na trhu. Každoroční nárůst od roku 2000 je cca 30%. Je zajímavé, že to je třikrát více než u zařízení se systémem výměnných barelů. Většina instalací (více než 52%) byla uskutečněna ve firmách, které byly zvyklé na systém výměnných barelů.  

Hlavní důvody proč si tyto bezbarelové systémy budují místo na trhu: 


Pohodlí

Popularita těchto systémů roste díky tomu, že si stále více lidí uvědomuje jejich nesporné výhody oproti systému s barely. Představte si, že můžete mít dokonale čistou vodu, aniž by jste byli nuceni zvedat těžké barely. Rovněž Váš firemní rozpočet změnu přivítá! POU výdejníky s filtrací nevyžadují výměnu barelů s vodou.  Zařízení napojená na vodovodní řad výrazně snižují prostorové nároky (již nebudete muset skladovat prázdné barely), přístroje samy doplňují vodu dle potřeby a eliminujete riziko zpětné kontaminace typické pro plastový odpad.
                 

Úspora finančních prostředků

Cena vody ze systémů napojených na vodovodní řad je jen zlomkem ceny vody z barelových systémů (např. 0,1 Kč za litr oproti 8 Kč za litr a více). Společnost s 20-ti zaměstnanci, která měsíčně utratí za vodu 5000 Kč, si sníží náklady na vodu o 90%. Vedle výrazného snížení měsíčních nákladů rovněž ušetříte na daních: nákup vody v lahvích (i barelech) nepatří v České a Slovenské republice mezi odečitatelné daňové položky, ale používání přístroje na vodu (jak nákup, tak pronájem) ano.

Další nespornou výhodou je, že měsíční náklady nerostou se zvyšující se spotřebou. Zařízení pořídíte jen jednou. Toto oceníte především během letních měsíců, kdy náklady na vodu mohou narůstat až do astronomických částek. K výpočtu kalkulace úspor nás kontaktujte. 

Zdravotní nezávadnost

Naše zařízení na úpravu a výdej vody z vodovodního řadu nebo soukromého zdroje v sobě mají vestavěn speciální modul na zajištění bakteriologické nezávadnosti. Filtrační sestavy s polopropustnou membránou (RO) jsou vhodné na městskou vodu s vyšším množstvím rozpuštěných látek a na vodu studniční.  Filtrační sestava s technologií ultrafiltrace (UF) je vhodná na vodu z veřejného vodovodu za účelem odstranění chloru, nečistot z vodovodního potrubí a vylepšení chuťových a pachových vlastností.

Ekologický aspekt

Každá firma či organizace, která si uvědomuje ohromnou zátěž, kterou plastový PET odpad pro tuto zemi představuje, má možnost udělat první krok k omezení znečištění.  Ekonomický aspekt Vám spočítáme.

Znečištění bakteriemi je velmi nepříjemným problémem tradičních barelových systémů, většina lidí si neuvědomuje, že tyto přístroje se musí pravidelně čistit a dezinfikovat, jinak dochází k nárůstu výskytu bakterií v zásobnících. Pravidelně kontrolujte, kdy proběhlo poslední čištění Vašeho barelového přístroje a naraženou vodu nevystavujte světlu a vyšší teplotě. Rovněž dodržujte přiměřenou dobu spotřeby.  Všechny výše popsané kontrolované postupy odpadají v případě konzumace pitné vody upravené POU výdejníkem s filtrací.                          


►E-shop s POU výdejníky s filtrací