Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Faktory ke zvážení před nákupem

Jak vybrat vhodného dodavatele technologie filtračního zařízení? Zvažujete důležité faktory, kterými jsou pořizovací cena, provozní náklady, náročnost pravidelné údržby, kvalita výrobku a provedení samotné montáže? Zodpovíme Vám Vaše nejčastější dotazy.

►1. Volba kvalifikovaného dodavatele
►2. Volba vhodného zařízení
►3. Samotná instalace
►4. Kvalita
►5. Údržba a výměna filtračních vložek
►6. Cena & kvalita - Jaký je rozdíl?
►7. Servis a technické zázemí zkušeného týmu
►8. Jaká je kvalita pitné vody z vodovodu?
►9. Jakou technologii je vhodné zvolit pro úpravu vody ze soukromé studny nebo vrtu?
►10. Jaké jsou hlavní příčiny znečištění vody?

1. Volba kvalifikovaného dodavatele

V dnešní době je na trhu široký výběr různých typů vodních filtrů. Pro běžného spotřebitele, který podobné zařízení pořizuje jeden až dvakrát v životě, může výběr obnášet spoustu času stráveného studiem vhodných technologií. Nepřipadáte-li si v oblasti úpravy vody "silní v kramflecích" nezoufejte. Celý proces je možné zajistit od návrhu přes samotnou realizaci a následný servis jednou specializovanou firmou. Z tohoto úhlu pohledu je více než rozumné preferovat specializovanou firmu, zabývající se výhradně oblastí doúpravy a filtrace pitné vody, která poskytne reference a působí na trhu dostatečně dlouhou dobu. 

2. Volba vhodného zařízení / filtračního systému a umístění v objektu:

Filtrační systémy na úpravu pitné vody se dělí na dvě hlavní podskupiny:

  1. První skupinu tvoří kuchyňské úpravny pitné vody určené výhradně k doúpravě pitné vody určené ke konzumaci a vaření. Umístit je můžeme přímo do spodní kuchyňské skříňky nebo na kuchyňskou linku. Tyto technologicky vyspělé několika-stupňové filtrační systémy zajistí zdravotní nezávadnost a komfort, který Vás osvobodí od kupování vody balené. Kuchyňské filtrační systémy jsou cenově přijatelné (pozor na předražené filtrační systémy od podomních prodejců a multilevel marketingových systémů) svou pořizovací cenou, ale i nízkými provozními náklady, protože se upravuje malé množství vody určené výhradně ke konzumaci a vaření. Výdej takto upravené vody je vždy pomocí externího kohoutku nebo trojcestné baterie. Technologie polopropustné membrány může, při splnění určitých podmínek, sloužit jako zdroj čisté a nezávadné pitné vody svou kvalitou a chemickým složením srovnatelnou s vodou kojenecké kvality.  Úprava v kuchyni probíhá bez použití chemie a bez přidávání chemických látek. Zvolíme-li tu správnou technologii, tak úpravna odstraní velké množství anorganických i organických škodlivin vč. dusičnanů, hormonů (zbytky farmaceutik), těžkých kovů, chlorových sloučenin, apod. Již nikdy nebudete nuceni kupovat a přepravovat vodu balenou.  

  2. Druhou skupinu tvoří centrální domovní a bytové úpravny určené k filtraci veškeré vody v objektu a k odstranění příčin zanášení domácích spotřebičů vodním kamenem, železem, manganem apod. Tyto centrální úpravny, mezi které patří i iontoměniče mají výrazný vliv na životnost všeho, co přijde do styku s pitnou vodou, el. spotřebiče a sanita.  Péče o zdraví pokožky a hebké vlasy se daří pouze zajistíme-li měkkou vody na každodenní hygienu.  

 

Kombinované technologie

Často domácnosti i firmy volí kombinovanou instalaci dvou výše uvedených skupin produktů. Příklad: na vstupu do domu se odstraní vodní kámen, železo a mangan a kuchyňský filtr dodatečně v místě spotřeby odfiltruje nežádoucí dusičnany, hormony, chlór (savo) a jiné anorganické škodliviny a zajistí skvělou chuť a pH pitné vody. Tento uvedený způsob řešení je praktický, protože nedává ekonomický smysl draze odstraňovat dusičnany z vody, která je používaná čistě jako užitková (např. toalety, bazén, topení). Vždy bychom měli rozlišovat úpravu užitkové vody (toalety, podlahové topení, kotle, ohřívače vody, sprchování, myčka, dřez) a úpravu vody k přímé konzumaci (nápoje, káva, čaj, vaření, polévky, americká lednice, výrobníky ledu). 

Volba vhodné technologie

Většina odborníků se shodne, že technologie reverzní osmózy  je tou nejefektivnější volbou v případě, že upravujeme vodu ze soukromého studničního zdroje s vyšším množstvím nežádoucích látek rozpuštěných ve vodě a všude tam, kde voda není pod dozorem orgánů ochrany zdraví (studny, vrty). Filtrační sestavy s reverzní osmózou odstraní široké spektrum nečistot s cca 90 - 97% účinností v závislosti na místních podmínkách, vstupním tlaku a teplotě vody. Naopak na "měkkou" vodu z vodovodního řadu s nižším množstvím rozpuštěných látek je vhodné použít tří-stupňovou filtrační sestavu s UF filtrem (Ultra-filtrace), která nesníží množství rozpuštěných látek ve vodě (TDS), ale odstraní organické nečistoty vč. chlóru a zajistí chuťovou a bakteriologickou nezávadnost pitné vody z vodovodního řadu. Tyto UF filtrační sestavy s bezodpadovou membránou si rychle získávají své místo na celosvětovém trhu díky vysokému užitku za příznivou cenu. 

3. Samotná instalace:

Ujistěte se, že pořizovaný vodní filtr se dá snadno nainstalovat. Většina filtračních zařízení upravujících pitnou vodu z vodovodu se snadno nainstaluje dle přiloženého manuálu. U několikastupňového filtračního zařízení, které se vedle připojení na přívod vody rovněž připojuje na odpad (reverzní osmóza), je vhodné zvolit prodejce, který je schopen poskytnout a zajistit odbornou montáž. Konvenční starší modelové řady filtračních sestav mají nižší pořizovací cenu, ale následné výměny filtračních vložek a pravidelná údržba je technicky náročnější. Naopak moderní technologicky pokročilé filtrační sestavy mají o něco málo vyšší pořizovací cenu, ale následná údržba a servis je často levnější, protože je možné provádět výměnu svépomocí bez návštěvy servisního technika. 

►Montáž a uvedení do provozu

4. Kvalita

Vzhledem k tomu, že upravenou pitnou vodu konzumuje celá domácnost, je přinejmenším vhodné vybrat filtrační zařízení vysoké kvality. Vyvarujte se nevhodně navrženým systémům, které nezajistí žádoucí před-filtraci. U zařízení vyrobených z nekvalitního materiálu by mohlo rovněž dojít k vytopení Vaší domácnosti z důvodu prasknutí spojky (fitinky) či těla filtru. Vždy se dotazujte na jakost a záruku!  Faktory ovlivňující životnost a účinnost filtru jsou např. kvalita vstupní vody, provozní tlak a teplota vody! Pořiďte si filtrační sestavu vyrobenou z kvalitních komponentů pokud možno od známé značky. Ujistěte se, že každá filtrační vložkamembránafiltrační těloexterní výdejní kohoutek či nádrž je náležitě uvedena na Evropský trh a splňuje evropskou direktivu. Např. v případě pořízení systému s reverzní osmózou volte minimálně 4 stupňový systém. Cokoliv jednoduššího je ztráta Vašeho času a investice, protože budete nuceni měnit filtrační vložky mnohem častěji. Výběr kvalitního zařízení Vám v budoucnosti ušetří spoustu peněz, nervů a času. V žádném případě pro konzumaci nepořizujte zařízení určené na doúpravu vody pro akvarijní rybičky, apod.

5. Údržba a výměna filtračních vložek

Ujistěte se, že výměna filtračních vložek nebude neúměrně prodražovat provoz filtračního zařízení. Snadná výměna filtračních vložek nebo patron v dlouhodobém horizontu ušetří spoustu finančních prostředků. Zjistěte, zda náhradní filtrační vložky nebo patrony jsou cenově dostupné. V neposlední řadě objednávejte produkt od dodavatelů, kteří vedou náhradní filtrační vložky a patrony skladem v dostatečném množství. 

6. Cena & kvalita zařízení - jaký je výsledný rozdíl?

Obecně platí, že např.  systémy reverzní osmózy v základní ceně pod 5000,- Kč bez zahrnuté montáže v ceně, mají horší kvalitu. Podezřele levný filtr nedoporučujeme z důvodu kratší životnosti a nejasného původu. Podezřele levné systémy jsou vyrobeny převážně z nekvalitních čínských komponentů, které by únavou materiálu mohli způsobit i vytopení domácnosti.

Pořizovací cena samozřejmě není jediným důležitým faktorem při výběru filtračního systému. Dlouhá životnost a nízké provozní náklady u kvalitního značkového zařízení mohou domácnost i firmu v konečném důsledku vyjít levněji a ušetří spoustu času a nervů při vyřizování případných reklamací. Za zmínku rovněž stojí uvést upozornění na skutečnost, že na českém trhu operují přímí prodejci, kteří nabízí stejné systémy za mnohonásobně vyšší cenu! Např. produkt s montáží o pořizovací ceně cca 17.000,- Kč jsou schopni prodávat za částky kolem 40.000,- Kč a více.

7. Servis, technické zázemí, vyřizování reklamací

Volte dodavatele, který disponuje dostatečným množstvím referencí, ale rovněž zajistí případné uvedení do provozu a následný servis. 

8. Jaká je kvalita pitné vody z vodovodu?

Městská voda z vodovodu, která podléhá důkladné hygienické kontrole, ve většině případů splňuje max. povolené limity. Z naší odborné praxe je nutné zdůraznit, že napojení na vodovodní řad vždy neznamená automatickou jistotu nezávadné vody, protože jsou lokality, které mají udělenou tzv. výjimku, protože některé vybrané látky mohou překračovat max. povolené limity. Významnou roli v kvalitě vody hraje i geologické podloží (vápenec, apod.) a stav rozvodné sítě.

9. Jakou technologii je vhodné zvolit pro úpravu vody ze soukromé studny nebo vrtu?

V případě soukromého zdroje studny nebo vrtu je vhodné zvolit technologii, která nám dává jistotu eliminace chemických škodlivin a bakterií, jako např. reverzní osmóza, která sníží množství rozpuštěných látek ve vodě a odstraní nežádoucí vodní kámen respektive jeho příčinu. Množství rozpuštěných látek ve vodě má vliv na životnost filtračních vložek všech filtračních technologií.

10. Jaké jsou hlavní příčiny znečištění vody?

Důvodem neuspokojivého stavu kvality studničních vod v mnoha lokalitách je zejména intenzivní hnojení a vypouštění škodlivých chemických látek, které prosakují do podzemních vod a půdy. Obce a vodárenské společnosti zabývající se úpravou pitné vody vč. distributorů se snaží zajistit maximální možnou kvalitu v rámci svých finančních i technických možností. Bohužel životnost a složení materiálu, z kterého jsou veřejné vodovodní rozvody v některých lokalitách vyrobeny, v kombinaci s omezenými finančními zdroji nutnými pro nezbytnou údržbu a modernizaci, neumožní promptně reagovat na poptávku. V těchto případech je technologie RO nepostradatelná při ostranění dusičnanů, těžkých kovů, hormonů a jiných látek vážně poškozujících zdraví.

Rychlé odkazy: 

►Kontakt
►Příklady realizací - reference
►Kuchyňské úpravny vody
►Změkčení vody

Pokud si stále nejste jisti, které zařízení je vhodné právě pro Vás, neváhejte a volejte tel. (+420) 266 711 420.  Rádi Vám poradíme!