Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Základní informace o kuchyňských filtrech

Kde se kuchyňská úpravna vody instaluje, jakým způsobem je filtrovaná voda vedena na dřez a jaká je její kvalita? Základní odpovědi na dotazy spojené s výběrem vhodné kuchyňské úpravny pitné vody.

Co to je kuchyňská úpravna vody? 

Kuchyňské úpravny pitné vody jsou několikastupňové filtrační systémy určené výhradně k doúpravě pitné vody určené ke konzumaci, vaření, omývání zeleniny, přípravě kávy a čaje.  Čistou a chutnou upravenou pitnou vodu je možné jednoduše připojit i na americkou lednici.

Kde se kuchyňská úpravna pitné vody instaluje?

Kuchyňskou úpravnu je možné umístit do kterékoliv kuchyňské skříňky nebo na pult (kompaktní systémy). Není-li dostatek prostoru v kuchyni můžeme zařízení s externím kohoutkem umístit do vedlejší místnosti (spíž, komora). Jedinou podmínkou je napojení na přívod studené neupravené vody do zařízení (3/8" roháček pod dřezem, přívod k myčce, stěnová baterie, k americké lednici, apod.) a odpad (technologie RO).  U zařízení s montáží technik provádí samotnou instalaci a umístění externího kohoutku (je-li součástí) nebo trojcestné baterie a uvedení do provozu.

Jak je upravená voda vyvedená na dřez?

Voda, která prošla důkladnou několikastupňovou filtrací je čerpaná skrze externí kohoutek nebo trojcestnou baterii. 

Je možné zařízení využít pro více odběrných míst? 

U vícegeneračních domů s dispozičním řešením kuchyní nad sebou se filtrační zařízení umístí do horního patra, kde se zařízení připojí na zdroj vody  a do nižšího patra se již pouze svede hadička o průměru 6 nebo 10 mm (1/4" nebo 3/8") s čistou zdravotně nezávadnou a chutnou pitnou vodou.  Ve školách a zařízeních s více umyvadly, dřezy apod. není problém použít T kusy a externí expanzní nádoby k zajištění dostatečného množství upravené vody připravené pokrýt okamžitou potřebu. 

Jaká je kvalita upravené vody z kuchyňského filtru a jakou technologii zvolit?

Vícestupňové kuchyňské filtrační systémy zajistí pitnou vodu výstupní kvality, která vždy závisí na dvou faktrorech, kterými jsou kvalita vody před úpravou a použitá technologie nebo-li systém filtrace jako např. uhlíkové filtry, reverzní osmóza, ultrafiltrace, UV lampy, apod. Při volbě vhodné technologie je důležité zvážit zdroj vody (vodovod nebo soukromý zdroj) a riziko výskytu škodlivých látek. Ideálně je vhodné mít  k dispozici rozbor z akreditované laboratoře.

Jaká je kvalita pitné vody z vodovodu?

Městská voda z vodovodu, která podléhá důkladné hygienické kontrole, ve většině případů splňuje max. povolené limity.  Z naší odborné praxe je nutné zdůraznit, že napojení na vodovodní řad vždy neznamená automatickou jistotu nezávadné vody, protože jsou lokality, které mají udělenou tzv. výjimku, protože některé vybrané látky mohou překračovat max. povolené limity.  Významnou roli v kvalitě vody hraje i geologické podloží (vápenec, apod.) a stav rozvodné sítě.

Na co si musíme dát pozor u studen a vrtů?

V případě soukromého zdroje studny nebo vrtu je vhodné zvolit technologii, která nám dává jistotu eliminace chemických škodlivin a bakterií, jako např. reverzní osmóza, která sníží množství rozpuštěných látek ve vodě a odstraní nežádoucí vodní kámen respektive jeho příčinu. Množství rozpuštěných látek ve vodě má vliv na životnost filtračních vložek všech filtračních technologií.

►Faktory ke zvážení před nákupem

Co přinese investice do kuchyňské úpravny pitné vody mě i celé rodině? 

Vedle hlavního důvodu, kterým je jistota každého rodiče, že děti pijí nezávadnou a chutnou tekutinu bez zdraví škodlivých látek, které nejsou rozpoznatelné specifickou chutí nebo pachem (dusičnany, dusitany, těžké kovy, hormony, pesticidy, kyanidy, apod.) je i značná finanční úspora za kupování vody balené.  Kvalita vody s nízkým množstvím rozpuštěných látek se projeví na barvě a chuti připravovaných chlazených nápojů i na žádoucím aroma kávy a čaje.  Zároveň Vás již nebudou trápit vápenaté usazeniny ve varných konvicích a výrazně podpoříte látkovou výměnu nezbytnou pro detoxikaci organismu a zajištění správné hydratace.  

Jaká je pořizovací cena kuchyňské filtrační sestavy?

Cenu kuchyňské sestavy určují cena materiálu, cena práce při zajištění odborné montáže, doprava a poskytovaný servis. 
Pozor: nižší pořizovací cena může v konečném důsledku znamenat vyšší provozní náklady spojené s kratší životností zařízení a výjezdem technika na pravidelný servis zařízení, kde není možné provést samovýměnu filtračních vložek.

Jaké jsou provozní náklady filtrační sestavy HYUNDAI Wacortec?

Celkové provozní náklady našich samovýměných systémů se skládají pouze z ceny materiálu. Oproti složitějším krabicovým systémům odpadá nutnost návštěvy technika a s tím spojené náklady na práci a dopravu. Poštovné náhradních filtračních patron nad 900,- Kč bez DPH neúčtujeme! 

Co to je polopropustná membrána? 

Technologie polopropustné membrány může, při splnění určitých podmínek, sloužit jako zdroj čisté a nezávadné pitné vody, která je svou kvalitou a chemickým složením srovnatelná s vodou kojenecké kvality.  Úprava v kuchyni probíhá mechanicky bez přidávání chemických látek. Dle zvolené technologie úpravna odstraní velké množství škodlivin vč. dusičnanů, hormonů, chlorových sloučenin, těžkých kovů apod.  Již nikdy nebudete nuceni kupovat a přepravovat vodu balenou.  

Rychlé odkazy:

►Výhody odborné montáže
►Kuchyňské úpravny pitné vody
►Realizace