Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Montáž a servis

Odbornou montáž a uvedení do provozu zajistí proškolený technik se zkušeností v oblasti instalací doúpraven pitné vody. Vložíte-li do košíku zařízení s montáží, fyzické osoby neplátci DPH hradí pouze 15% DPH za předpokladu, že zařízení je umístěno v domácnosti a splňuje podmínku tzv. „sociálního bydlení"!  

►Výhody odborné montáže
►Doprava montážního technika


Montáž kuchyňské úpravny vody bez napojení na odpad

 • Podrobný český návod je vždy součástí balení.
 • Montáž systémů HYUNDAI Wacortec je v porovnání s konkurenčními výrobky  jednoduchá a proto není podmínkou vybírat zařízení s montáží v ceně!
 • Montáž může být prováděna svépomocí!

 Montáž kuchyňské reverzní osmózy (membránové filtrace)

  • Podrobný český návod je vždy součástí balení. 
  • Náročnost montáže se může lišit v závislosti na zvoleném typu úpravny a místních podmínkách!
  • Reverzní osmóza je vždy napojena na odpad skrze odpadní sifon nebo odpadní kanálek!

►Příklady realizací domácí reverzní osmózy
 

Výhody odborné montáže

 • Započítání nižší sazby DPH u úpravny vody určené pro domácnosti (pouze 15% nikoliv 21%).
 • Bezplatná doprava zboží!
 • Montáž a uvedení zařízení do provozu! 
 • Předání vyplněného předávacího protokolu vč. záručního listu.
 • Pojistné krytí - pojištění odpovědnosti za případnou vzniklou škodu!
 • Zaškolení zákazníka ve věci běžné údržby,  bezpečného provozu, následujících výměn filtračních patron.
 • Evidence pravidelných servisních intervalů - výměn filtračních patron.  Servisní oddělení eviduje všechny montáže a kupující je automaticky upozorněn na blížící se termín výměny filtračních vložek.
   

Návštěva montážního technika

 • U zařízení s montáží zahrnutou v ceně je doprava montážního technika zdarma po celé ČR!
 • Servisní oddělení (s ohledem k pracovní době servisního technika) zajistí den a hodinu montáže v souladu s časovým požadavkem zákazníka
 • Termín montáže je telefonicky a následně i emailově potvrzen. Případné požadavky na termín uvádějte do poznámky v internetové objednávce
 • Montáž je prováděna specialistou, který je odborně proškolen na instalace úpraven pitné vody i příslušenství.
 • Při montáži se vždy doporučuje přítomnost zákazníka. Technik po provedení montáže zaškole zákazníka ve věci údržby a pravidelných výměn filtračních vložek.
 • Standardní doba montáže kuchyňské úpravny vody se liší v závislosti na místních podmínkách a typu zařízení. Vždy si rezervujte 60 - 180 minut.  
 • V ceně montáže je běžný instalační materiál uvedený v detailu zboží.

Záznamy nebyly nalezeny...