Před plánovanou návštěvou showroomu se telefonicky ohlaste, děkujeme.

Odstraněné látky RO

RO spolehlivě vyčistí vodu ze zdroje s vyšším obsahem nežádoucích látek, jako např. radon, těžké kovy, dusičnany, dusitany, farmaceutika apod. Oddělovací proces s účinností až 98%.


Tabulka účinnosti technologie RO na některé vybrané kontaminanty:
Kontaminant % účinnost  Kontaminant % účinnost 
Baryum 97% Radium 97%
Beryllium 98-99% Rtuť 97%
Kadmium 96-98% Selen 97%
Draslík 92% Sodík 92%
Dusičnany 90-93% Stříbro 85%
Fluor 87-93% Stroncium 97%
Hořčík 97% Sírany 97%
Chlor 93% Sulfáty 97%
Chrom 92% Vápník 97%
Měď 97% Zinek 94-97%
Mangan 94-97% Železo 95-98%
Nikl 97% PCB-polychlorované bifenyly 95-98%
Insekticidy 95-98% Fenol nad 99%
Herbicidy 95-98% Bílkovina nad 99%
Tvrdost vody (TDS) 95-98% Sacharóza nad 99%
Celkem rozpuštěné látky 95%
*  udávané hodnoty při použití TFC (typical thin film composite membrane)


► Co to je reverzní osmóza?  
► Domácí úpravny s technologií reverzní osmózy